Pemdes Jagalempeni

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA Desa Jagalempeni, Kec. Wanasari, Kab. Brebes

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA
Desa Jagalempeni, Kec. Wanasari, Kab. Brebes

Tanggal 28-02-2020

Total Penduduk

AGAMALAKI-LAKIPEREMPUANJUMLAH
ISLAM5623545211075
KRISTEN011
KATHOLIK000
HINDU000
BUDHA000
KONGHUCHU112
KEPERCAYAAN000
JUMLAH TOTAL5624545411078

RW 001

NONO RTISLAMKRISTENKATHOLIKHINDUBUDHAKONGHUCHUKEPERCAYAANJUMLAH
LPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+P
1RT.001189189378189189378
2RT.002250226476112251227478
3RT.003236202438236202438
4RT.004241238479241238479
5RT.005196183379196183379
6RT.007314314
JML RW : 001111510392154112111610402156

RW 002

NONO RTISLAMKRISTENKATHOLIKHINDUBUDHAKONGHUCHUKEPERCAYAANJUMLAH
LPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+P
7RT.0011421462881142147289
8RT.002202199401202199401
9RT.003277283560277283560
10RT.004277280557277280557
11RT.005221229450221229450
12RT.006222218440222218440
JML RW : 00213411355269611134113562697

RW 003

NONO RTISLAMKRISTENKATHOLIKHINDUBUDHAKONGHUCHUKEPERCAYAANJUMLAH
LPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+P
19RT.001204176380204176380
20RT.002272238510272238510
21RT.003211175386211175386
22RT.004227228455227228455
23RT.005213223436213223436
24RT.0061111
25RT.008314314
JML RW : 004113110412172113110412172

RW 004

NONO RTISLAMKRISTENKATHOLIKHINDUBUDHAKONGHUCHUKEPERCAYAANJUMLAH
LPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+P
19RT.001204176380204176380
20RT.002272238510272238510
21RT.003211175386211175386
22RT.004227228455227228455
23RT.005213223436213223436
24RT.0061111
25RT.008314314
JML RW : 004113110412172113110412172

RW 005

NONO RTISLAMKRISTENKATHOLIKHINDUBUDHAKONGHUCHUKEPERCAYAANJUMLAH
LPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+P
26RT.001195192387195192387
27RT.002250243493250243493
28RT.003192191383192191383
29RT.004197188385197188385
30RT.0052222
31RT.006123123
JML RW : 00583581816538358181653

RW 006

NONO RTISLAMKRISTENKATHOLIKHINDUBUDHAKONGHUCHUKEPERCAYAANJUMLAH
LPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+P
32RT.001437437
33RT.003325325
34RT.008213213
35RT.009134134
JML RW : 0061091910919

RW 007

NONO RTISLAMKRISTENKATHOLIKHINDUBUDHAKONGHUCHUKEPERCAYAANJUMLAH
LPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+P
36RT.0021111
37RT.004415415
38RT.0051111
39RT.0062222
40RT.0073333
41RT.0101111
JML RW : 00758135813

RW 009

NONO RTISLAMKRISTENKATHOLIKHINDUBUDHAKONGHUCHUKEPERCAYAANJUMLAH
LPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+PLPL+P
42RT.0011111
JML RW : 0091111